Orarul profesorilor

ORARUL  PROFESORILOR
din Liceul Teoretic Caracuşenii Vechi, raionul Briceni
Anul de studii 2017-2018 Semestrul _____________
Discutat la Cons.de Adm. din 03.11.2017
Nr. d/or Numele, prenumele  profesorului Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
1 Șchiopu Eleonora (dir.)  8/1 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b
2 Lungu Ala(pr.lb.rom) 20 7b 8a 10 10 9a 7b 7b 9a 10 10 7b 9a 8a 8a 8aD 8a 9a 9a 8a 7b 10
3 Postolache Maria(pr.lb.fr.) 15 11 6b 8a 8b 9b 11 3b 9a 8a 6b 11 8b 3b 9b 9a
4 Apachița Ina(pr.lb.rom.) 16 6a 7a 7a 11 11 11 6a 6a 11 11 7a 6a 7a 6a 6a 7a 6aD
Apachița Ina(pr.lb.fr.) 6 10 9a 6a 10 6a 9a
Apachița Ina(pr.lit.univ.) 3 11 11 10
5 Baeșu Ira(pr.lb.engl.) 21 2a 4b 4a 4b 3a 5a 4a 10 7a 10 2a 11 7b 5aD 2b 3a 5a 7a 7b 10 11 2b
Baeșu Ira(pr.lb.fr.) 2 5b 5b
6 Bodrug Oxana (lb.și lt.rom.) 16 5b 5b 8b 9b 9b 8b 5b 8b 5b 9b 9b 8b 5b 9b 8b 5b
Bodrug Oxana (lb.rusă) 6 6a 6b 8b 6a 6b 8b
7 Lungu Silvia(pr.lb.rusă)   14/4 5a 9a 7b 7a 7ao 5b 8ao 9a 9b 5b 8a 7a 9b 7b 7bo 5a 8a 9ao
8 Burlacu Rodica(pr.lb.rom.)  6/1 5a 5bo 5a 5a 5a 5a 5a
Burlacu Rodica(pr.ed.muz.)  1 2a
Burlacu Rodica(pr.ed.tehn.)   1 2a
9 Gaideinic Ion(pr.matem.) 14 10 5a 11 8a 8a 5a 11 10 5a 8a 10 11 5a 8a
10 Andronic Tamara(pr.matem.)8/2 9a 9b 9b 9a 9bo 9ao 9a 9b 9b 9a
11 Șchiopu Ana (pr.inform.) 6/1 7a 9b 9a 8b 8a 7b 11o 11D
Șchiopu Anna (pr.fizică.) 10 7b 8b 8a
6a 8a 8b 7a 7b 6b 7a
12 Bodrug Orest(pr.biol.) 19/1 6b 6a 7b 8b 5b 5a 8a 7a 9b 9a 7b 7a 8b 9a 11 8a 10 9b 8bo 6bD
Bodrug Orest(pr.ed.tehn.) 1 9a
13 Crimincean Corina(pr.mat.)16/2 8b 7a 5b 7b 6ao 7b 8b 7b 7a 5b 5bo 8b 5b 8b 7a 5bD 7a 7b 5b
14 Ciuraru Vladimir(pr.fiz.) 8 9b 9a 11 10 11 9a 10 9b
15 Bodrug Raisa(pr.geograf.) 1/4 7bo 8b 8bo 7ao 5ao
16 Hîrştioga Daniela(pr.geog.) 13/2 11 10o 10 7a 9b 6b 7b 10 9a 11o 5b 5a 6a 8a 11 7aD
Hîrştioga Daniela(pr.ed.civ.) 2 11 10
Hîrștioga Daniela(pr.ist.) 4 6a 6b 6b 6a
17 Didic Ina (pr.ist.) 8 11 8a 10 8a 10 10 11 11
18 Dănilescu Lucia (pr.ed.muz.)  8 5a 7a 8b 5b 9aD 8a 6a 6b 7b
Dănilescu Lucia (pr.ist.) 10 9b 9a 7a 8b 7b 7b 8b 9a 7a 9b
19 Rotari Constantin(pr.inf.) 2/1 8ao 11 10
Rotari Constantin(pr.mat.) 8/1 6a 6b 6bo 6a 6b 6b 6a 6a 6b
20 Morariţa Eleonora(ed.plast) 6 6b 5a 7bD 6a 7a 5b 7b
Morariţa Eleonora(ed.civ.) 10/3 7b 6a 5a 6b 7a 5ao 6bo 5b 6ao 8b 9b 9a 8a
21 Șchiopu Vasile(pr.ed.teh.) 11 5b 8b 7b 9a 9b 5a 6b 8a 2b 6a 7a
22 Breazu Valeriu(ed.fiz) 12 8a 8b 6b 6a 10 11 10 6a 8b 8a 6b 11
23 Breazu Ludmila(ed.fiz.) 12 5a 5b 7b 7a 9b 9a 7a 7b 5a 5b 9a 9b
24 Timoftica Irina(pr.chimie) 12 8a 9a 7a 11 8b 9b 10 7b 8a 10D 9b 9a 8b
25 Timoftica Irina(pr.lb.rom.) 6 6b 6b 6b 6b 6b 6b
26 Timoftica Victoria(pr.ist.) 4/1 5b 5a 9bD 5a 9bo 5b
Elaborat: director adjunct instruire /                      /  Didic Inna