Orarul cercurilor

Orarul cercurilor de activitate extrașcolară în L.T.Caracușenii Vechi a.s.2017-2018

 

Nr.

d/o

Numele,prenumele

conducătorului de

cerc

Denumirea cercului Nr.

De ore

Anul de acti-vitate Elevi din

clasele

Zilele săptămîinii,ora
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
1. Lungu Vasile Ansamblul folcloric 3 2   15:00

16:30

      15:00

16:30

2. Lungu Vasile Ansamblul vocal 3 2   15:00

16:30

15:00

16:30

3. Lungu Vasile Corul 3 2   16:30

18:00

15:00

16:30

4. Dănilescu Lucia Coregrafic(gr.med) 2 2   15:00

17:00

5. Dănilescu Lucia Coregrafic(gr.mare) 2 2   15:00

17:00

6. Lungu Ala ,,Tînărul orator” 1 2   15:00

16:00

7. Morarița Eleonora ,,Creionașul fermecat” 2 2   15:00

17:00

8. Morarița Eleonora Coregrafic 1 1   15:00

16:00

9. Didic Inna ,,Studierea ținutului natal” 1 1   15:00

16:00

10. Șchiopu Vasile Prelucrarea artistică a metalului 2 2   15:00

17:00

 Directorul L.T. Caracușenii Vechi                                                   /Șchiopu Eleonora/