Orarul lecțiilor

ORARUL  LECŢIILOR
ÎN  LICEUL  TEORETIC  CARACUŞENII  VECHI,  R-NUL  BRICENI
Anul de studii  2017-2018 Semestrul: _______________
Discutat la Cons.de Adm.din 05.01.2018
Ziua Lec V-A V-B VI-A VI-B VII-A VII-B VIII-A VIII-B IX-A IX-B X-,,U”      XI-,,U”
Luni 1 Lb.rusă Lb.și lt rom. Lb.și lt.rom. Biologie Informatică Lb.și lt.rom. Ed.fizică Matematică Matematică Ist.rom.și un. Lb.engleză Lb.franceză
2 Matematică Lb.și lt rom. Biologie Lb.franceză Matematică Fizică Lb.și lt.rom. Ed.fizică Ist.rom.și un. Matematică Lb.franceză Geografie
3 Ed.muzicală Ist.rom.și un. Matematică Matematică Lb.și lt.rom Biologie Lb.franceză Lb.și lt.rom Lb.rusă Informatică Lb.și lt.rom. Ist.rom.și un.
4 Lb.și lt.rom. Matematică Ed.fizică Ed.plastică Lb.și lt.rom Lb.rusă Ist.rom.și un. Biologie Informatică Lb.și lt.rom. Lb.și lt.rom. Matematică
5 Ed.plastică Științe Lb.rusă Lb.și lt.rom Lb.rusă Matematică Matematică Fizică Lb.și lt.rom. Fizică Ed.fizică Lb.și lt.rom.
6 Științe Mat.dist.(O) Lect.ghid(O) Ed.civică Chimie Informatică Fizică Lb.și lt.rom. Ed.fizică
7 Dirigenția Dirigenția
Marţi 1 Ed.fizică Citind,înv.(O) Ed.civică Lb.rusă Ed.muzicală Lb.și lt.rom. Matematică Lb.franceză Chimie Matematică Ed.ecolog.(O) Lb.și lt.rom
2 Matematică Ed.fizică Mat.distr(O) Lb.și lt.rom Ist.rom și un. Lb.și lt.rom. Informatică Lb.și lt.rom Matematică Lb.franceză Geografie Lb.și lt.rom
3 Lb.engleză Lb.și lt rom. Lb.și lt.rom. Lb.și lt.rom Geografie Ed.fizică TIC (O) Ist.rom.și un. Lb.și lt.rom. Mat.aplic.(O) Ist.rom și un. Lb.franceză
4 Lb.și lt.rom. Lb.franceză Lb.și lt.rom. Ed.muzicală Ed.fizică Matematică Ist.rom.și un. Lb.și lt.rom Mat.aplic.(O) Geografie Lb.și lt.rom. Matematică
5 Ist.rom.și un. Lb.rusă Fizică Matematică Chimie Ist.rom.și un. Biologie Matematică Lb.franceză Ed.fizică Matematică Ed.civică
6 Ist.rom.și un. Biologie Informatică Citind,înv.(O) Ed.muzicală Ed.fizică Dirigenția Lb.engleză Chimie
7 Dirigenția
Miercuri 1 Lb.și lt.rom. Ed.tehnolog. Matematică Ist.rom.și un. Lb.engleză Matematică Lb.franceză Lb.rusă Matematică Biologie Lb.și lt.rom. Lb.și lt.rom
2 Matematică Lb.și lt rom. Ist.rom.și un. Lb.franceză Matematică Lb.și lt.rom. Fizică Chimie Biologie Matematică Lb.engleză Lb.și lt.rom
3 Ed.civică Matematică Geografie Matematică Lb.și lt.rom Biologie Matematică Ed.tehnolog. Lb.și lt.rom. Lb.și lt.rom. Ist.rom și un. Lb.franceză
4 Lb.și lt.rom. Mat.distr.(O) Lb.și lt.rom. Ed.civică Biologie Ed.tehnolog Lb.și lt.rom. Fizică Lb.rusă Chimie Ist.rom și un. Lb.engleză
5 Ist.rom.și un. Ed.muzicală Lb.franceză Lb.și lt.rom Ed.civică Lb.engleză Lb.și lt.rom. Matematică Ed.tehnolog Lb.rusă Matematică TIC(O)
6 Dirigenția Lb.rusă Ed.plastică Fizică Ist.rom.și un. Ed.fizică Biologie Ed.tehnolog. Chimie Fizică
7 Dirigenția
Joi 1 Ed.toler.(O) Matematică Lb.rusă Geografie Lb.și lt.rom Chimie Lb.rusă Lb.franceză Biologie Matematică Ed.fizică Matematică
2 Matematică Lb.franceză Ed.fizică Ed.toler.(O) Lb.rusă Geografie Lb.și lt.rom. Matematică Matematică Lb.și lt.rom. Lb.franceză Biologie
3 Lb.și lt.rom. Ed.civică Lb.franceză Matematică Matematică Fizică Biologie Lb.și lt.rom Lb.și lt.rom. Lb.rusă Geografie Ist.rom.și.un.
4 Lb.engleză Lb.și lt rom. Lb.și lt.rom. Fizică Ed.plastică Lb.rusă Matematică Ed.fizică Geografie Lb.franceză Biologie Ist.rom.și.un.
5 Ed.plastică Matematică Ed.fizică Lb.engleză Citind,înv.(O) Fizică Ist.rom.și un. Lb.franceză Biologie Informatică Ed.ecolog(O)
6 Ed.toler.(O) Fizică Lb.engleză Chimie Ed.sănăt.(O) Ist.rom.și un. Ed.toler.(O) Fizică Informatică
7 Dirigenția Dirigenția Dirigenția
Vineri 1 Ed.tehnolog. Geografie Lb.și lt.rom. Lb.și lt.rom Ed.fizică Ed.ecolog.(O) Ed.muzicală Ed.civică Lb.și lt.rom. Lb.și lt.rom. Ist.matem.(O) Fizică
2 Geografie Ist.rom.și un. Ed.muzicală Ed.tehnolog. Lb.și lt.rom Ed.fizică Lb.și lt.rom. Lb.și lt.rom Fizică Chimie Matematică Lb.engleză
3 Ed.fizică Lb.și lt rom. Ist.rom.și un. Ed.fizică Matematică Lb.și lt.rom. Ed.tehnolog Geografie Chimie Ed.civică Fizică Lt.universală
4 Lb.rusă Ed.fizică Matematică Lb.rusă Ist.rom și un. Matematică Geografie Ed.ecolog.(O) Ed.civică Fizică Lb.și lt.rom. Lt.universală
5 Lb.și lt.rom. Matematică Ed.tehnolog. Matematică Ed.sănăt.(O) Ed.plastică Lb.rusă Lb.rusă Ed.fizică Ist.rom.și un. Lt.universală Geografie
6 Ed.ecolog.(O) Dirigenția Dirigenția Ed.tehnolog. Ed.muzicală Ed.civică Chimie Citind,înv.(O) Ed.fizică Ed.civică Ed.fizică
7 Dirigenția
Nr. de ore 26 26 27 27 30 30 30 30 29 29 29 30
Director adjunct: ___________________________ / Didic Inna /