File istorice

File din istorie LT Caracușenii Vechi

 Istoria învăţământului din Caracuşenii Vechi începe în anul 1890. În acest an, cu aprobarea boierului din sat Constantin Stamati-Ciurea, a fost deschisă şcoala parohială de trei clase în casa lui Semion Moşneaga, fratele preotului.
Primul învăţător în şcoală a fost Sava Curoş. După anul 1918 a lucrat ca învăţător la cei vreo 40 de copii ai lui Alexandru Lungu. În anul 1924 în sat vin ca învăţători din vechiul regat fraţii Costin şi Mihai Gheorghiu, care au deschis şi cursuri pentru adulţi.
În anul 1934 la posturile vacante au mai venit trei învăţători: Sava Tihonciuc, Timofei Papij şi Elizaveta Cegolea.
În anul 1949 şcoala primară din Caracuşenii Vechi este reorganizată în Şcoală de 7 ani, iar în anul 1954, în baza ordinului Ministerului Învăţământului Public, şcoala de 7 ani este reorganizată în şcoală medie de cultură generală.
Primul director, Alexandru Crijanovschi, a format un colectiv de pedagogi bun şi pregătiţi. În anul 1957 a fost lansată prima promoţie în număr de 17 absolvenţi, care au îmbrăţişat diferite profesii. Dumitru Nemerencu – pedagog, matematică; Profir Lungu – pedagog, matematică; Margareta Balan – pedagog, limba şi literatura română; Mihai Pancu – jurist; Ion Pleşca – agronom.

S-au depus eforturi. S-au realizat succese. S-au atins culmi…
Au urmat alţi directori: Sava Tihonciuc, Sergiu Pâslari, Dionis Gladun, Gheorghe Vâşcu, Victor Gorobeţ, Gheorghe Postolache. Sub conducerea d-lui Gladun Dionis în faţa şcolii a fost sădit un parc de o frumuseţe rară, care este faima satului şi astăzi.
În anul 1969 şcoala s-a amplasat într-o clădire nouă de 320 locuri fiind ocupate şi de clădirile auxiliare.
Caracuşenii păstrează cu pietate memoria pământeanului Constantin Stamati-Ciurea. În anul 1973, cu ocazia împlinirii a 145 ani de la naşterea scriitorului, la Caracuşenii Vechi a fost inaugurată camera-muzeu „Constantin Stamati-Ciurea”. În acelaşi an a fost amenajat teritoriul din jurul mormântului scriitorului, unde s-a plantat un parc şi s-a înălţat un monument cu basorelieful înaintaşului literelor noastre. Iar pe data de 15 noiembrie 1992 a fost inaugurat un monument cu bustul scriitorului. Ulterior de-a lungul anilor, la Caracuşenii Vechi au fost organizate cu concursul Muzeului Republican de literatură diferite manifestări culturale de amploare în memoria scriitorului.

Din anul 1975, timp de 16 ani, şcoala este condusă de Gheorghe Postolache, eminent al Învăţământului URSS. În această perioadă domnul Postolache a contribuit mult la perfecţionarea procesului educaţional din şcoală. În anul 1990 şcolii i s-a conferit numele lui Constantin Stamati-Ciurea.
Din anul 1991 director al şcolii este Bucatca Anatolie, GMU, absolvent al acestei şcoli, profesor de matematică, care-şi realizează opera educaţională susţinut de 43 de profesori, 33 profesori – GDD şi 1 profesor – GDU, 24 din ei fiind absolvenţi ai acestei şcoli.
Din anul 2004, în baza ordinului Ministerului Educaţiei şcoala medie „Constantin Stamati-Ciurea” este reorganizată în Liceul Teoretic Caracuşenii Vechi. În anul 2004 conlucrînd cu FISM, a fost reparat blocul vechi de studii, iar în 2007 a fost dată în exploatare o nouă anexă, care a rezolvat problema locurilor de studii pentru fiecare elev.